نمایش نوار ابزار

درباره کانون

کلیات و تعاریف:

 • کانون: مجموعه ای است متشکل از کارآفرینان برتر، صاحب نظران خبره و کارشناسان حوزه کارآفرینی استان که به عنوان اتاق فکر کارآفرینی و بازوی اشتغال استان محسوب می شود.
 • کارآفرین: فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت ها و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدی در سطح بنگاه/سازمان، بازار/ ملی یا بین المللی به وجود می آورد.
 • کارآفرینی: فعالیت مخاطره پذیر است که هسته اصلی آن نوآوری در مدیریت کسب وکار، خدمت، فرآیند و محصول بوده و نتیجه آن دست یابی به ارزش افزوده بالا، رقابت پذیری، کسب ثروت و ایجاد اشتغال مولد است.

 اهداف کانون:

 •  افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی جهت دست یابی به راه کارهای رفع این موانع
 •  هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی
 •  ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و…) نهادینه سازی فرهنگ آن در استان
 •  مشاوره و کمک به تصمیم گیری های مدیران ارشد استان و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات متخذه در زمینه کارآفرینی

 وظایف و فعالیت های کانون:

 •  شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راه کارهای عملیاتی بهبود وضعیت
 •  شناسایی عوامل موثر در توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی استان
 •  بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین و رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی/کشوری
 • کمک فکری، اظهار نظرهای مشاوره ای و ارایه پیشنهادات سیاستی موثر به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت  در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی
 •  ارتباط موثر با سازمان ها و نهادهای مرتبط در استان از جمله دانشگاه ها، مراکز رشد و موسسات پژوهشی
 •  شناسایی و مستندسازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز وکارهای مناسب جهت تعامل مستمر با آنها
 •  کمک فکری و مشاوره به مدیران دستگاه های دولتی استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان
 •  بررسی و تشخیص فرصتها و تهدیدهای کسب و کار در استان ها با توجه به مزیتهای نسبی، رقابتی و ساختار صنعت استان و همچنین روندهای فناوری در جهان
 •  ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور
 •  ارائه گزارشهای دوره ای اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل

ارکان کانون:

الف – هیات امنا

ب – دبیرخانه هیات امنا

ج – اعضای کانون

د- دبیرخانه کانون

تمامی اعضای هیئت امنا به یمن نظر حضرت ولی عصر(عج) و عنایت الهی، رجاء واثق دارند که با طبق اخلاص گذاشتن فکر، اندیشه، زمان و هزینه های شخصی، بدون هیچ چشمداشت مالی، بصورت داوطلبانه، خیرخواهانه و غیر انتفاعی گامی ارزنده و مستحکم در جهت توسعه اکوسیستم ملی کارآفرینی کشور بردارند.
این سازمان غیرانتفاعی سهامداری ندارد، هیچ ردیف بودجه و درآمدی از ارگانهای دولتی و خصوصی ندارد و در جهت سرویس‌دهی به مردم و منافع عام به منظور نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی مطابق بند ۸ مصوبه بیست و نهمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ تصویب شده است.

این سازمان غیرانتفاعی، ممکن است ارزش افزوده اقتصادی هم ایجاد کند، اما این ارزش افزوده دوباره به عنوان منابع جدید در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا اهداف کلان آموزشی، علمی، فرهنگی و ترویجی خود را در زمینه کارآفرینی به پیش ببرد.

دانلود چکیده رزومه رئیس کانون کارآفرینی استان (بهرام ستاری) صرفا در حوزه تخصصی کارآفرینی

دانلود