نمایش نوار ابزار

طرح مشکلات کارآفرینان برتر با دستگاه های دولتی

دکتر بهرام ستاری، رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی، با حضور در اخبار ۱۹:۳۰ شبکه سهند تبریز، به طرح مشکلات کارآفرینان برتر در جامعه پرداختند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها