نمایش نوار ابزار

ورک شاپ ها

ورک شاپ های کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی


کارگاه آینده نگاری در کارآفرینی ورزشی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز ، تیر ماه ۹۵


کارگاه تخصصی”کارآفرینی دانشگاهی وسازمانی” برای اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، شهریور ۹۵


کارگاه تخصصی”اصول و مبانی کارآفرینی” برای اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، شهریور ۹۵


کارگاه تخصصی”آشنائی با طرح کسب و کار و تامین مالی نوآوری در شرکت های دانش بنیان” برای اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیران منطقه یک کشوری، شهریور ۹۵


کارگاه تخصصی “تهیه Business Plan و امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های دانش بنیان و نحوه سرمایه گذاری” برای اعضای هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهر، دی ۹۵


کارگاه تخصصی”مدیریت نوآوری و آینده نگاری در کارآفرینی” برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهر، دی ۹۵

لینک خبر رویداد : http://www.iau-ahar.ac.ir/ahar/uni/26-persian/ahar_news/1245-aharuni-148.html


سخنرانی و همایش “انقلاب اسلامی، منزلت زن، تحکیم خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی، با محوریت اقتصاد خانواده” برای بانوان کارآفرین، برگزارکننده : امور بانوان استانداری و فرمانداری شبستر، بهمن ۹۵


کارگاه تخصصی”آینده نگاری در کارآفرینی”برای اعضای هیئت علمی و مدیران مراکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی سهند، اسفند ۹۵


سخنرانی و همایش برای “بانوان کارآفرین” برگزارکننده : امور بانوان استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اسفند ۹۵