نمایش نوار ابزار

کانون کارآفرینی استان بازوی کارآفرینی دانشگاه تبریز در برگزاری همایش های کارآفرینی

کانون کارآفرینی استان با حضور و حمایت خود از ۲ جشنواره شتاب و هم نت با محوریت شهر هوشمند که به ترتیب در تاریخ های ۱۸ آذرماه و ۲۴-۲۵ آذرماه در دانشگاه تبریز برگزار گردید، بار دیگر حمایت خود را از رویدادهای کارآفرینی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان اعلام نمود .

در این دو رویداد که دکتر بهرام ستاری، رئیس کانون کارآفرینی استان تدریس و منتورینگ دوره های کارآفرینی رویداد را شخصا عهده دار بودند، با برگزاری سه کارگاه تخصصی نظیر:

۱- همایش “ایده یابی و تجاری سازی محصولات دانش بنیان و آشنائی با فرایند تشکیل شرکت های دانش بنیان“، ۴ آذر سالن شایان مهر
۲- مدل کسب و کار (Business Model)
۳- کار تیمی در سازمان های کارآفرین
با تلاش بر تقویت دستگاه فکری کارآفرینانه شرکت کنندگان رویداد، حمایت کامل کانون کارآفرینی استان را از طرح ها و اندیشه های ناب شرکت کنندگان اعلام نمودند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها