نمایش نوار ابزار

من در ۳۸ سال تجربه کارآفرینی ام، بیکار متخصص و ماهر ندیده ام

در حاشیه مراسم افتتاح دفتر جدید کانون کارآفرینی استان
من در ۳۸ سال تجربه کارآفرینی ام، بیکار متخصص و ماهر ندیده ام.
مهندس محمد زاده مشاور اقتصادی استاندار و کارآفرین برتر ملی

مطالب مشابه
دیدگاه ها