نمایش نوار ابزار

افتخاری دیگر برای کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی

انتخاب شایسته رئیس کانون کارآفرینی استان دکتر بهرام ستاری، به عنوان معلم نمونه دانشگاه تبریز در سال ۹۶

همچنین ایشان افتخار مدرس نمونه و منتخب آموزش کارآفرینی استان در سال های ۹۱، ۹۳، ۹۴ و پنج نفر مدرس منتخب سال ۹۵ استان را نیز در کارنامه در خشان خود دارد.

لینک رویداد : اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه
دیدگاه ها