نمایش نوار ابزار

کارگاه «حل خلاق مسئله» مدرسه کارآفرینی و کسب و کار

کارگاه «حل خلاق مسئله» توسط دکتر بهرام ستاری در مدرسه کارآفرینی و کسب و کار کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی

مطالب مشابه
دیدگاه ها