نمایش نوار ابزار

دیدار صمیمانه نخبگان اقتصادی و کارآفرینان کشور با معاون محترم فناوری ریاست جمهوری

دکتر بهرام ستاری رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی در دیدار صمیمانه نخبگان اقتصادی و کارآفرینان کشور با معاون محترم فناوری ریاست جمهوری «طرح تغییر رویه کنکور سراسری به شیوه ۲ درصد کارآفرین محور» را پیشنهاد کرد.

درخواستهای دکتر بهرام ستاری رئیس کانون کارافرینی استان آذربایجان شرقی و عضو شورای مرکزی کانونهای کارآفرینی کشور از معاون محترم رئیس جمهور در رابطه با ساماندهی کارآفرینی دانشگاههای کشور

مطالب مشابه
دیدگاه ها