نمایش نوار ابزار

کارآفرین برتر ایران به رحمت ایزدی پیوست

شهید عرصه تولید و صنعت و کارآفرین برتر ایران و نیکوکار نامی تبریز، مهندس مقیمی اصل به رحمت ایزدی پیوست

کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی، این فقدان و ضایعه دردناک را به جامعه بزرگ کارآفرینان و ارزش آفرینان کشور تسلیت عرض می کند.

کارآفرین برتر ایران، مهندس مقیمی اصل به رحمت ایزدی پیوست

مطالب مشابه
دیدگاه ها