نمایش نوار ابزار
ماه: آذر ۱۳۹۶
ستاری : متخصص و ماهر هرگز بیکار نمی ماند

ستاری : متخصص و ماهر هرگز بیکار نمی ماند

متخصص و ماهر هرگز بیکار نمی ماند بهرام ستاری درباره برتری مهارت به مدرک دانشگاهی می گوید: «مهارت و تخصص» گمشده واقعی بین مدارس و دانشگاه هاست. متخصص و ماهر هرگز بیکار نمی ماند. بهرام ستاری، رئیس کانون کارآفرینی استان…