نمایش نوار ابزار
ماه: مرداد ۱۳۹۷

سیستم آموزشی موجود ما را به سمت کارآفرینی نخواهد برد

سیستم آموزشی موجود ما را به سمت کارآفرینی نخواهد برد

رئیس کانون کارآفرینی آذربایجان‌شرقی با تاکید به اینکه سیستم آموزشی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان کارآفرین تربیت کرد، گفت: ۱۴۰ واحد تدریس، این ظرفیت کارآفرینی را ندارد و این انفعال در دانشگاه نیز موجود است و با دروس دانشگاهی نمی‌توان…